Het Ostends Rapport

We hebben Oostende eens onder de loep genomen en een uitgebreid rapport gemaakt over de toestand van Oostende.

Waarom het cruciale verkiezingen zijn voor Oostende!

Uit onze peiling van gisteren blijkt dat 1 op de 3 Oostendenaars nog niet beslist heeft op wie ze volgende zondag zullen stemmen.     Wij vinden dit een bizar cijfer, want Oostende staat voor een cruciale moment in zijn geschiedenis.

We kunnen er niet om heen het gaat niet goed met Oostende, bijna alle parameters staan in het rood (letterlijk en figuurlijk).    Waarop baseren we ons om deze stelling te poneren?  

Armoede in Oostende

                Kansarmoede bij kinderen

Vandaag raakte bekend dat Oostende de nummer 2 is in Belgie in het lijstje van gemeenten waar je de hoogste kans op armoede hebt als kind.    1 op de 3 kinderen groeit vandaag op in een kansarm gezin.

Dat is gewoon weg dramatisch, want dit zijn de kinderen van wie er nu al een hele boel hun kans zijn afgenomen om iets van hun leven te maken.   Dit betekent op hun beurt weer dat hun kinderen ook een verhoogde kans hebben om in de armoede op te groeien.

Bovendien pompt onze stad nu jaarlijks al miljoenen euro’s in project voor zwakkeren in de maatschappij.

Wij noemen dat in Oostende een verdere marginalisering van onze stad.   Dit is niet een specifiek buitenlands probleem je hebt evenveel gezinnen die al een paar generaties lang aan het OCMW staan die rasechte Oostendenaars zijn ook.

Oostende die jarenlang een socialistisch beleid heeft gekend, zou geen dergelijke dramatische cijfers mogen voorleggen.   Geen enkele stad zou dat eigenlijk mogen….

 Grote stijging van het aantal leefloners in Oostende

Tegelijk ook een trend die al een tijd aan de gang is in  Oostende, de stijging van het aantal mensen die van een leefloon moeten leven.

In 2016 steeg het aantal leefloners in Oostende met 13 %, in 2017 kwam daar nog een keer een stijging van bijna 9* % bij.

Bron HLN.be

Ook dit jaar wordt er opnieuw een stijging verwacht.   Opnieuw een factor die bijdraagt aan de verdere marginalisering van Oostende wat zal maken dat er tegenover 2014 een stijging van 40 % zal zijn met het aantal leefloners.

De instroom van vreemdelingen in Oostende verhoogt deze cijfers natuurlijk ook nog eens.   Heel veel van die mensen die hier toekomen: spreken de taal niet, hebben geen diploma, weinig tot geen kans op werk,…  

Hun kansen zijn dus, tenzij ze keihard werken en zo zijn er gelukkig ook veel, bijzonder beperkt.

Mobiliteit in Oostende, of wat ervan overblijft…

Is er nog mobiliteit in Oostende?   Als je in de buurt van de Torhoutsesteenweg woont dan is die mobiliteit beperkt van 22.00 – 06.30 want anders sta je gegarandeerd in de file.

Tijdens de laatste paar jaar werden er een paar bijzonder rare beslissingen genomen die er alleen maar voor hebben gezorgd dat de files in de buurt van de Torhoutsesteenweg spectaculair zijn toegenomen.

Kruispunt Elisabethlaan – Torhoutsesteenweg

Diegene die dat heeft uitgevonden….   Als je daar nu moet passeren dan heb je pech want je verliest er telkens minuten.    In de auto valt dat soms nog mee maar als fietser in de gietende regen, dan kunnen die minuten die je daar moet wachten bijzonder lang duren.

De her aanleg is een fiasco en we kunnen alleen maar hopen dat er nu eindelijk eens een structurele ingreep komt voor dit kruispunt.    Een oplossing die veilig is en die zorgt voor een goeie mobiliteit op één van de belangrijkste assen van onze stad.

Petit-Paris…

Kruispunt aan Petit-Paris

Een beetje verderop waar de Torhoutsesteenweg en de Aflons Pieterslaan elkaar raken is het al niet veel beter geworden.    Petit-Paris is een kluwen geworden, gevolg voor niemand nog echt duidelijk.   Gelukkig staan de auto’s toch altijd in een file waardoor ongevallen vermeden worden.

Verbinding met de Blauwe Bruggen.

De file bij de Blauwe bruggen

Iedere keer als die bruggen opengaan is het “vanda”, file omdat er een paar zijn die denken dat het nuttiger is om te wachten dan om de omleiding te nemen.   Tegelijk is dat probleem nu al een paar jaar duidelijk en werd er weinig tot niets gedaan aan de situatie.

Als je verkeerd parkeert dan zijn ze er snel om op te schrijven, maar waarom daar geen controles?   Of een betere aanduiding?   Het zou zoveel Oostendenaars een pak tijd en frustratie besparen.

Parking

Tijdens de zomer is het al helemaal een zootje, parkeren in Oostende is een groot probleem geworden.   Telkens het een beetje mooi weer is zit het hele centrum vast omdat er niet genoeg parkeerplaatsen zijn.

Hierdoor raakt het centrum vol en komt het verkeer tot stilstand met gevolg dat het Kennedy-rondpunt moet worden afgesloten en daardoor komt de rest van Oostende dan ook weer tot stilstand.    Er is te weinig parking in Oostende en de beschikbare parking is gewoonweg duur.

Bovendien is het een bijzonder domme zet geweest om de parkings in het midden van je stad in te plannen.    Oostende is al klein van oppervlakte en als je al je parkings concentreert op een paar honderd vierkante meter dan moet dat wel om problemen vragen.

Je zou denken dat je als stadsbestuur daar toch lessen uit zou kunnen trekken?   Wel blijkbaar niet, de randparking werd deze zomer voorgoed gesloten, waarom is niemand helemaal duidelijk maar de Stad heeft blijkbaar een deal gesloten met de NMBS dat die parking niet open mag zolang de parking van de NMBS niet vol staat.    Helaas vinden de mensen de toegang tot die parking maar moeilijk en staat die dus zelden vol.

Maar het gebrekkige parkeerbeleid beperkt zich niet alleen tot de zomer.    Zo werden onlangs een paar nieuwe woonwijken aangelegd, alleen was men blijkbaar vergeten dat daar ook mensen gingen wonen die met een auto rijden.

De oplossing is gewoon lachwekkend….  Maar oordeelt U vooral zelf, een gelijkaardig probleem doet zich voor in de andere nieuw aangelegde wijken.

Zulke ingrepen tonen vooral aan dat er een groot gebrek aan visie is bij de verantwoordelijken voor mobiliteit.

Veranderen waar niet nodig en niets doen waar wel nodig….

Op de Elisabethlaan zijn er 2 kruispunten die regelmatig voor ongevallen zorgen, bijna wekelijks kunnen we hier iets over schrijven.    De 2 kruispunten zijn die met de Gistelsesteenweg en die met de Seringenstraat.  

Daarentegen werd onlangs nog de Mariakerkelaan vertraagd net als de Steense Dijk, nu niet onmiddelijk plaatsen waar veel ongevallen liggen maar die wel in de buurt van de scholen liggen.    Alleen kun je je afvragen als de huidige ingrepen de situatie wel veiliger hebben gemaakt.

Economie – Financiën

Misschien wel het grootste probleem in Oostende, de slechte economie en bijhorende dramatische werkloosheidscijfers.  

Tegelijk is de financiële situatie van de stad absoluut niet rooskleurig..

                Schulden van de stad

Oostende heeft vandaag meer dan 100.000.000 € schulden, en waarschijnlijk ligt dat cijfer nog een stuk hoger want een aantal schulden zijn nu weggestopt in Autonome Gemeentebedrijven en het is maar moeilijk om daarop vat te krijgen.

In elk geval de situatie is in vele opzichten zeer dramatisch te noemen, de inkomsten van de stad gaan er de laatste jaren op achteruit, dat is ook logisch want de inkomsten komen vooral van werkende mensen en zo heb je er minder en minder in Oostende.

artikel uit Het Nieuwsblad van 10/05/2017

Ten tweede heeft de stad om de schulden toch een beetje beperkt te houden, grote uitverkoop gehouden.   Hotelschool, Hogeschool en internaat op de Zeedijk, Oosteroever, parking onder de Zeedijk, Vismijn, ….  Allemaal verkocht om de schuldenberg en het structureel tekort dat Oostende heeft toe te dekken.

quote van Wouter De Vriendt (Groen)

Er was tot vorig jaar ook nog een spaarpot van een paar tientallen miljoenen maar ook die werd opgemaakt, gevolg de nieuwe ploeg die aan het werk mag die zal een pak werk hebben om dit boeltje op te kuisen en om de begroting weer stevig op orde te krijgen.  

Besparen zal helaas moeten en dat is nu voor gelijk welke partij je nu zondag ook stemt het geval, want op deze manier kan het echt niet meer verder.

Visserij

De toestand van het schip is symptomatisch voor de Oostendse visserij

Een Icoon van Oostende wordt weggepest, als je met de nog overgebleven vissers praat dan voel je de enorme ontgoocheling die er heerst over het gevoerde beleid.

Eerst en vooral werd de Vismijn verkocht aan Zeebrugge en later ook gesloten, gevolg een enorme daling van de aanvoer vis in de haven van Oostende.   Hoewel er overeengekomen was om een bepaald quota in Oostende af te handelen werd dat nooit gerespecteerd.

Gevolg de instorting van de Oostendse Vismijn en visserij.    De vismijn moest plaats ruimen voor de nieuwe torens van Oostende en vooral voor het geld van Versluys….

In plaats dat de Stad de visserij zou steunen door hen te helpen met duurzame visserij, misschien wel met een samenwerking met de windmolens, misschien kan daar een kweekvijver gemaakt worden zodat er duurzaam gevist kan worden.

Als typisch voorbeeld, de lokale vissers moesten tijdens Oostende voor Anker van dit jaar plaats maken uit hun standplaatsen….   Zou Oostende voor Anker niet meer daarom moeten draaien?

Haven

Joepie windenergie!  En dat is goed voor de Haven en voor het milieu, voor de molens die er al staan is het eigenlijk niet goed voor onze portemonnee maar voor deze die nog moeten worden gebouwd dat is goed nieuws.

Alleen moeten we eerlijk zijn, levert die groene energie ons zoveel jobs op?   Jawel er zijn een aantal bedrijven bijgekomen die instaan voor de plaatsing en het onderhoud van de windmolens en een aantal jobs daarvoor zijn voor Belgen maar tegelijk ligt er een hotelschip op zee waar buitenlandse werkkrachten liggen voor een maand.   Daar hebben wij weinig aan.

Onze haven wordt vandaag gebruikt voor een occasionele cruise en voor transport van en naar de windmolens en oh ja tijdens de zomer “de overzet”, en ja bijna vergaten we nu zelf onze vissers….

In elke andere regio is de haven een bron van jobs, in Oostende is dat absoluut niet het geval.    Dat is een gemiste kans, sinds de afschaffing van de ferry is onze haven op de dool.    Als onze haven weer aantrekkelijk wordt voor vrachtvervoer en of passagiers dan creëren we hier jobs.   Jobs die Oostende zo nodig heeft.

Waar is onze ferry-verbinding?

Vande Lanotte beloofde nog niet zo lang geleden dat we tegen mei 2018 over een nieuwe ferry-verbinding zullen beschikken maar we wachten nog steeds.   Dat komt omdat er in Oostende in de laatste jaren niet meer werd geïnvesteerd in de Haven en dat we dus met verouderd materiaal zitten.   

Vandaag wordt er bovendien gegoocheld met cijfers, zo worden er enorm veel jobs meegeteld die zogezegd in de Haven liggen maar die daar eigenlijk niet worden uitgevoerd.

Ga naar Vlaanderen en zorg er samen met hen voor dat onze haven opnieuw aantrekkelijk wordt voor vracht en passagiers.   Zorg voor een goeie aansluiting met het kanaal, durf te ondernemen en Oostende vooruit te helpen.

Winkels & horeca

Winkelstraten in Oostende zijn aan het verdwijnen, ooit waren de Torhoutsesteenweg en de Alfons Pieterslaan echte winkelstraten.   Vandaag valt daar niet veel meer te beleven, op de Torhoutsesteenweg zijn bijna alle winkel verdwenen en de winkels die nog zijn over gebleven zijn vooral nachtwinkels, voedingswinkels, pita-zaken en hier en daar nog een frituur….

Tegelijk is de Torhoutsesteenweg stuk vanaf het Paard tot een de Steense Dijk een straat geworden waar bijzonder veel mensen zich onveilig voelen.

In de Alfons Pieterslaan is de situatie minder erg maar ook daar is er veel meer leegstand.  Ongeveer 10 % van de winkelpanden staat vandaag leeg in Oostende.    Dat is natuurlijk niet alleen een lokaal probleem, het feit dat U regelmatig online bestelt helpt die leegstand ook een handje.

Verhuis naar de rand

Meer en meer winkels vluchten ofwel naar het centrum Kapellestraat of Adolf Buylstraat ofwel vluchten ze naar de rand.    Er zijn al een tijdje de geruchten dat Mediamarkt zal verhuizen naar de Torhoutsesteenweg en dat ook Decathlon zich daar zal vestigen maar voorlopig is het al een tijdje stil in die dossiers.

Nog meer winkels daar dat betekent nog meer files, tenzij er natuurlijk een oplossing komt voor de files want zomaar winkels bijplanten zal nog meer file veroorzaken.

Meer winkels in het centrum en een gezelliger shoppingbeleid kunnen wonderen doen voor het centrum.   Maak van leegstaande panden, pop-ups of workshops en motiveer zo jonge mensen om te ondernemen en geef ze een kans als stad.

Horeca

Idem aan winkels maar voor een stad als Oostende misschien nog veel duidelijker in het straatbeeld, het verdwijnen van cafés en restaurants uit onze stad.

De Langestraat

Ooit een bruisend nachtleven waar ze van ver voor afkwamen, het ene café na het andere….  Het was een ware aantrekkingspool voor Oostende.

Onder het huidige beleid verdween de Rialto, dat maakt plaats voor een bejaardencentrum en serviceflats.  

Hiermee werd ook meteen de toekomst van het nachtleven in Oostende bezegeld.   Een uitgaansbuurt en service-flats lijken nogal moeilijk te combineren en wij hebben al een idee van wie uiteindelijk zal winnen…

Er werd door dit bestuur ook een muziekstop ingevoerd, verbod op bepaalde parasols, bijzonder dure terrastaks,… allemaal maatregelen die het uitbaten van een horecazaak bemoeilijken.    Een café uitbaten werd je vanuit de stad niet gemakkelijk gemaakt, je kreeg vooral tegenwerking en veel controles maar weinig tot geen medewerking.   Het verdwijnen van de horeca is natuurlijk niet de fout van het stadsbestuur alleen, de witte kassa heeft daar ook zijn aandeel in…

De visserskaai was ooit gekend voor het grote aanbod aan restaurants, sommige bekend tot in het buitenland nu is onze Visserskaai een gewone straat geworden met hier en daar nog wel wat restaurants…   Dit zou een toplocatie van de Stad moeten zijn (en misschien liefst ook verkeersvrij).

Werkloosheid in Oostende is dramatisch

Artikel in De Standaard

De koningin der badsteden telt het meeste werklozen. Bijna 12 procent van de actieve bevolking krijgt er een werkloosheidsuitkering en amper 68 procent van die actieve bevolking is ook effectief aan de slag. Nergens anders in de provincie West-Vlaanderen ligt dat cijfers zo laag.

(artikel uit Het Nieuwsblad van 31/01/2018)

Oostende kampt met een enorm werklozenprobleem meer dan 12 % in Oostende krijgt een werkloosheidsuitkering dat is na Antwerpen het hoogst van heel Vlaanderen en het hoogst van heel West-Vlaanderen.

Tegelijk zijn er in Oostende heel wat openstaande vacatures die maar niet ingevuld geraken.   Er is op dit gebied een groot probleem, Oostende heeft veel te weinig werk gemaakt van werk.   En daar zien we nu de gevolgen van….

Het Economisch Huis heeft jarenlang miljoenen euro’s aan belastinggeld uitgegeven zonder enige vorm van resultaat of controle.    Onlangs werd wel beslist om een paar honderdduizend euro te investeren om mensen aan het OCMW gratis hun rijbewijs te laten afleggen.

Oostende had net werk moeten maken van werk.   Waarom?   We hebben het straks nog over migratie en we hebben het al gehad over kans armoede, de beste manier om die te doorbreken is door die mensen een job te geven.

Mensen integreren sneller en leren veel sneller de taal, maar net op het ontwikkelen van jobs en op het activeren van jongeren daar heeft de stad veel te weinig op ingezet.   Als startend bedrijf die geen winkel is of wil zijn, is het bijna onmogelijk om plaats te vinden in Oostende.

Er is geen begeleiding en pas nadat we hadden laten weten dat we ons dan maar in Brugge zouden vestigen dan pas werd er contact opgenomen en van alles beloofd dat hebben we zelf meegemaakt en ook andere bedrijven hebben dit aan ons verteld.

Gelukkig is er nog Daikin maar mochten zij in de komende tijd verdwijnen dan wordt Oostende pas echt een economisch kerkhof….

Opnieuw gelijk wie na zondag aan zet is, er zal werk moeten gemaakt worden van werk.    Er moeten meer Oostendenaars bijdragen aan onze samenleving, we kunnen het als stad niet langer betalen….

Oostende de stad met het hoogste onveiligheidsgevoel

De marginalisering van Oostende zorgt voor bijkomende effecten, zo krijgen we nu te maken met een enorme plaag aan fietsdiefstallen en het recentste fenomeen is de inbraken in wagens.

Uit de recente enquête Kom uit je Schelp bleek dat slechts 36 % van de Oostendenaars zich echt veilig voelt….

Hier en daar gebeurt wel eens een moord maar dat is idem aan andere steden.    Tijdens de zomer explodeert de populatie in Oostende en dat brengt ook heel wat mensen met minder fraaie bedoelingen met zich mee.

Wat wel een feit is, dat is dat het onveiligheidsgevoel in Oostende bijzonder hoog is ook hier zijn we koploper in Vlaanderen, mensen voelen zich in Oostende onveiliger dan in Antwerpen of Mechelen….

De instroom van veel vreemdelingen zal dit gevoel ook wel voeden, maar uit de criminaliteitscijfers blijkt er geen dramatisch probleem in Oostende.    Het probleem is wel dat de burgemeester altijd maar ontkent dat er wel degelijk problemen zijn.

Oostende is ook de tweede vuilste stad van Vlaanderen en we hebben het hoogst aantal afgesloten gas en elektriciteitsmeters.   Allemaal geen zaken die het onveiligheidsgevoel verklaren maar een properdere stad zou helpen aan een veiliger gevoel.

Grote instroom van buitenlanders in de stad

Het feit dat we dit topic aanraken zal voor sommigen al genoeg zijn om ons racist te noemen, maar dan is het maar zo.

Het is geen geheim in de laatste jaren zijn er in Oostende veel mensen met een andere nationaliteit bijgekomen.

Hierboven zijn cijfers van 2015, toen was bijna 17 % van de Oostendenaars van vreemde afkomst maar vooral meer dan 1 op de 3 kinderen in Oostende is van vreemde afkomst.

Die mensen zijn hier welkom maar dit is teveel geweest op korte periode in Oostende en de integratie van velen is niet goed gelukt waardoor er nu bepaalde groepen zijn ontstaan binnen de stad.

Bovendien is er in Oostende een bijzonder laks beleid van het OCMW onder leiding van Vanessa Vens, die meer afwezig is dan aanwezig, en dat beleid nodigt andere asielzoekers nog meer uit naar Oostende terwijl er nu al bijna geen ruimte meer is.

Vorig jaar was Oostende de 4e stad van Vlaanderen met het meest aanvragen van asielzoekers en vluchtelingen en dit terwijl we qua oppervlakte het kleinst zijn.   Er zullen maatregelen moeten komen om Oostende minder aantrekkelijk te maken.

Oostendse parels voor de zwijnen

Een aantal gebouwen hebben een mooie herbestemming gekregen maar teveel gebouwen staan verder te verkommeren.    De Amandine, De Gaanderijen, Het Casino, het Zwembad, De Koninklijke Stallingen (Het Sportcentrum),  al jaren wordt beloofd dat deze zullen worden hersteld maar de situatie wordt elk jaar schrijnender.

Sinds 2012 wordt er al beloofd dat er werk zal gemaakt worden van de renovatie maar 6 jaar verder en er is niets gebeurd.

Natuurlijk gaat niet alles slecht op een aantal gebieden is Oostende wel goed bezig.

De luchthaven

Bij de luchthaven is er beterschap, dankzij Tui is Oostende een passagiersluchthaven geworden.    Tegelijk werd er geïnvesteerd in de aankomst- en vertrekhal, we zijn er nog niet maar er zijn tekenen van beterschap.

We moeten hopen dat er nog een paar luchtvaartmaatschappijen de weg naar Oostende vinden, want meer passagiers dat betekent meer jobs.    De huidige generatie vliegtuigen van Tui zijn trouwens opvallend stil dus qua overlast valt dat heel erg mee.

Het probleem van de luchthaven van Oostende is echter vooral het transport van vracht, die cijfers zijn in elkaar gekelderd maar ook recent is daar opnieuw een stijging dankzij het aantrekken van nieuwe vrachtmaatschappijen.

De luchthaven, misschien gaat het niet snel genoeg, is dus een voorbeeld van hoe het wel kan.

Toerisme Oostende

Jaarlijks wordt er in Oostende heel veel georganiseerd en dat blijft pakken volk naar Oostende lokken.   Die toeristen hebben we nodig om onze lokale economie te doen draaien.

Toerisme Oostende heeft met TAZ, Vuurwerkfestival, Q-beach, Winter in het park,…  een aantal succesverhalen en daar mogen we trots op zijn.

Wij vinden dat Oostende veel beter kan dan datgene wat vandaag op tafel wordt gelegd.   We verwijten tegelijk ook het totale gebrek aan investeringen in lokale economie en werkgelegenheid.

Vandaar ons eindoordeel voor deze legislatuur: 3/10

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in