De zomervakantie voor de politici zit erop, vanavond is er de eerste gemeenteraad na de vakantie. Het belooft een heel erg boeiende gemeenteraad te worden, na de toch wel bewogen zomervakantie die Oostende achter de rug heeft.

De oppositie heeft de zomer duidelijk gebruikt om op de eerste gemeenteraad na het verlof keihard uit te halen. Maar liefst 12 interpellaties werden op de agenda geplaatst.

De gemeenteraad gaat van start om 19.00 en je kan alles hier live bekijken via deze link.

Het Vlaams Belang heeft 5 interpellaties voorzien voor de Sp.a zijn er dat zeven.

Daarnaast staan ook twee ontslagen op de agenda van de gemeenteraad. Om welke gemeenteraadsleden het gaat zullen we vanavond pas weten, maar het is duidelijk een komen en gaan in de gemeenteraad.

Vlaams Belang

Interpellatie van raadslid Wesley Deschuytter: Interpellatie naar aanleiding van de criminaliteit tijdens de zomermaanden.

Interpellatie van raadslid Christian Verougstraete: Interpellatie over het houden van islamitische gebedsdiensten in juli op het Klein Strand in Oostende.

Interpellatie van raadslid Reddy De Mey: Interpellatie over de evaluatie van de invoering van steps

Interpellatie van raadslid Reddy De Mey: Interpellatie over de geluidsoverlast op de site rond en onder de luifel van het Casino-Kursaal

Interpellatie van raadslid Reddy De Mey: Interpellatie over het gebrek aan regenbeschutting op de zijlijn – site op KVO voorzien voor rolstoelfans.

Sp.a

Jan Vanroose: Sociaal Wonen lost armoede op

Mohsin Abbas: Interpellatie over het gebruik van deelsteps

John Crombez: Over intimiderend en hardhandig optreden

John Crombez: Over naaktfouilles op Ostend Beach

Arne Deblauwe: Over de botencrash bij KRNSO

Tom Germonpré: Prijsverhoging Speelcompagnie

Jeroen Soete: het weren van evenementen uit het Leopoldpark

Drukke agenda

Openbare vergadering

Wouter De Vriendt

Bestuurszaken

Gemeenteraadslid – Einde verhindering – Akteneming

Gemeenteraadslid – Ontslag (1) – Akteneming

Gemeenteraadslid – Ontslag (2) – Akteneming

Gemeenteraadslid – Aanstelling (1) – Akteneming

Gemeenteraadslid – Aanstelling en eedaflegging (2) – Akteneming

Bart Tommelein

Bestuurszaken

Strategische Coördinatie 19 2019_GR_00338

Gemeenteraad – Bepalen rangorde – Goedkeuring

Lokale Politie – Open betrekkingen – Vacantverklaring – Goedkeuring

Openbare Orde en Veiligheid – Verkeer – Politieverordeningen – Akteneming

Openbare Orde en Veiligheid – Verkeer – Politieverordeningen – Goedkeuring

Openbare Orde en Veiligheid – Verkeer – Politieverordeningen – Bekrachtiging

Politie – Begrotingswijziging 2019 – Goedkeuring door de provinciegouverneur – Kennisneming

Verzoek aan Zefier om de kapitaalverhoging van de rekeningsector B (Portfineco) te onderschrijven – Oostende – Goedkeuring

Zefier cvba – Garantieverklaring Strategische participaties – Goedkeuring

IVOO – Wijzigen vertegenwoordiging Algemene Vergadering – Goedkeuring

Verenigingen en Instellingen – Wijzigen vertegenwoordiging – Goedkeuring

Eretitel van Schepen – Toekenning – Goedkeuring Ombudsdienst – toewijzing bevoegdheid – Goedkeuring

Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Oostende en de Oesterbank vzw – Wijziging – Goedkeuring

overeenkomst subsidie sociale infrastructuur – ondertekening stad en O.666 – Goedkeuring

Björn Anseeuw

Bestuurszaken

Ontwerp en Beheer Gebouwen 26 2019_GR_00317

overeenkomsten tussen het consortium FoodShift (Horizon project) – ondertekening – Goedkeuring

Ostend Science Park – Decreet Ruimtelijke Economie – Stad als tweede begunstigde bij wederverkoop – modelovereenkomst – Goedkeuring

422.4.1/3 – Verblijfsbelasting – aanneming – Goedkeuring

Eigendommen in beheer – Strand – Beach House – Annex 1 aan de concessieovereenkomst – Goedkeuring

Overeenkomst met betrekking tot grond in erfpacht gegeven aan de vzw Basisonderwijs Zeebruis (Sint-Lodewijksschool) te Oostende, Sint-Jorisstraat – driepartijenovereenkomst betreffende vernieuwen keermuur – Goedkeuring

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende – Jaarrekening AGSO 2018 – Jaarverslag AGSO 2018 – Goedkeuring

150.W.1086 – Restaureren en refunctionaliseren woon- en winkelpand Kapellestraat 72B – Verrekening 4 – Plankenvloer, elektriciteit, FH – Goedkeuring

Beheer, Ontwerp en Inrichting Openbaar Domein

Patrimonium

Overheidsopdrachten

Omgevingsvergunningen

De Lijn, overeenkomst van derdebetaler – Tussenkomst in de vervoerprijs van reizigers tussen 64-65 jaar op het net van De Lijn – toevoeging addendum – Goedkeuring

Immobilaire bewerkingen – strook grond aan de Heerweg, respectievelijk nabij de Steensedijk in Oostende – Overname jegens de Middenkustpolder – Goedkeuring

Realisatie bovenlokaal fietspad “Groene 62” – verwerving van een strook grond gelegen aan de Zandvoordestraat – Goedkeuring

AG Grond- en Bouwbeleid – Kredietlijn – Waarborg op eerste verzoek – Goedkeuring

150.W.595 – Beheer, Ontwerp en Inrichting Openbaar Domein – Zeedijk Oostende – renovatie zone tussen Zeeheldenplein en Westerstaketsel – Bestek en stadsaandeel – Goedkeuring

Silke Beirens

Coördinatie Kinderopvang 36 2019_GR_00346

Kurt Claeys

Aimée Thononpark – nieuwe naam toekennen aan het parkje naast de parking van het stadhuis, dat begrensd wordt door de Spoorwegstraat en de Verenigde Natieslaan: definitieve vaststelling – Goedkeuring

Leontine Demeypark – nieuwe naam toekennen aan het park dat begrensd wordt door de Elisabethlaan, de Meerkoetstraat, de Aalscholverstraat en de Roerdompstraat: definitieve vaststelling – Goedkeuring

Professor Jean Bourgainpark – nieuwe naam toekennen aan het park dat begrensd wordt door de Frère-Orbanstraat, de Ooievaarslaan en de Parklaan: definitieve vaststelling – Goedkeuring

Openbare reinheid – wijziging Stedelijke verordening betreffende de openbare reinheid – Goedkeuring

Huishoudelijke reglement, reservatieovereenkomst, schriftelijke overeenkomst, privacyverklaring en toestemming beeldmateriaal kinderdagverblijven en Gezinsopvang Oostende – Aanpassingen – Goedkeuring

Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Hina Bhatti

Boekhouding

Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening – Goedkeuren – Goedkeuring

Israëlitisch kerkbestuur – Budgetwijziging 2019 – Akteneming

Rooms-Katholieke Kerkbesturen – Budgetwijzigingen 2019 – Akteneming

Anglicaans kerkbestuur – Budgetwijziging 2019 – Akteneming Medisch Sociaal OpvangCentrum (MSOC)

Maxim Donck

Revalidatieovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Oostende namens zijn Medisch-Sociaal Opvangcentrum voor druggebruikers (MSOC) – goedkeuring – Goedkeuring

Kristof Beuren

Bestuurszaken

Overheidsopdrachten – Uitslag – Kennisneming

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in