Gemeenteraad Oostende krijgt nieuw huishoudelijk reglement

Na overleg tussen alle Oostendse politieke fracties werd een unaniem akkoord bereikt over een nieuw huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad. Het nieuwe reglement bevat enkele opvallende bepalingen.

Gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt leidde de gesprekken en reageert tevreden: “Het nieuwe huishoudelijke reglement versterkt de lokale democratie en inspraak in Oostende. Dit akkoord tussen alle partijen bewijst dat je in de politiek ook kan samenwerken, over de partijgrenzen heen. Als voorzitter van de gemeenteraad is het mijn uitdrukkelijke ambitie om bruggen te bouwen en respect op te brengen voor de oppositie. Ook dat is deel van de nieuwe politieke cultuur in onze stad. Ik ben blij dat het gelukt is en ik wil alle fractieleiders danken.”

De belangrijkste nieuwigheden in het huishoudelijk reglement:

– Transparantie van het bestuur is essentieel. Gemeenteraadsleden moeten hun controletaak onbelemmerd kunnen uitoefenen. Zonder uitzondering kunnen alle documenten van het schepencollege worden opgevraagd. Gemeenteraadsleden die een schriftelijke vraag indienen, moeten binnen de 30 dagen een antwoord krijgen. Meer dan ooit zullen de leden van het schepencollege deze termijnen moeten respecteren, want op het einde van elk jaar komt er een publiek overzicht van de gehanteerde antwoordtermijnen per schepen. De website van de Stad zal alle schriftelijke vragen en antwoorden publiceren.

– De gemengde commissies, met politici en vertegenwoordigers van het werkveld en de samenleving, worden opgewaardeerd. Zij evolueren richting adviesraden die aanbevelingen kunnen formuleren voor de politiek. Elke gemengde commissie moet minstens 2x/jaar samenkomen. Er zijn minstens 15 vertegenwoordigers uit de samenleving. Dat kunnen er méér zijn dan de politici. Bovendien kunnen zij na een publieke oproep worden geslecteerd. Ook de voorzitter kan iemand zijn uit het werkveld.

– Vroeger kreeg elk gemeenteraadslid die naar een gemengde commissie ging, een presentiegeld. Ook als je geen vast lid was van de commissie. Dat wordt nu afgeschaft. Dat is eerlijker en is een besparing voor de stadskas.

– De raadscommissies voorafgaand aan de gemeenteraad kunnen deskundigen uitnodigen.

– Burgerparticipatie is mogelijk via verzoekschriften of aanvragen voor volksraadpleging. In de komende maanden worden de mogelijkheden op inspraak van de Oostendenaars verder uitgebreid.

– De raadscommissies zijn publiek toegankelijk. Om daarover geen misverstanden te laten bestaan en de drempel te verlagen, vinden raadscommissies voortaan met open deuren plaats in de gemeenteraadszaal. Iedereen is welkom.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in