Vanavond om 19.00 is het opnieuw gemeenteraad in Oostende. De laatste gemeenteraden waren steeds geanimeerd, vandaag zal het niet anders zijn. Op de agenda staan al heel wat interpellaties van de oppositie. Onder meer de slechte werkloosheidscijfers in Oostende komen ter sprake.

De gemeenteraad staat meestal ook garant voor een bokswedstrijdje tussen Crombez en Tommelein, eens zien of ze vanavond een nieuwe ronde zullen boksen.

Je kan de gemeenteraad hier live volgen vanaf 19.00 uur

De gemeenteraad kan je vanaf 19.00 volgen op deze stream.

Programma van de gemeenteraad van 23 september 2019


IR 1 Interpellatie van raadslid Nancy Bourgoignie: het schrappen van het project “Fruit op
School”
IR 3 Interpellatie van raadslid Nancy Bourgoignie: Het Zonaal Veiligheidsplan 2020 – 2025
IR 4 Interpellatie van raadslid Mohsin Abbas: Experiment geluidsarm vuurwerk
IR 6 Interpellatie van raadslid Eddy Duchesnet: Interpellatie over het al dan niet
verkeersvrij maken van het kruispunt tussen de Kapellestraat en de Jozef II-straat.
IR 7 Interpellatie van raadslid Jolan Deschepper: Interpellatie over de
werkloosheidscijfers in Oostende
IR 8 Interpellatie van raadslid John Crombez: Locatie school De Studio

Openbare vergadering

Politiezaken

Bart Tommelein


1 2019_GR_00368 Openbare Orde en Veiligheid – Verkeer – Politieverordeningen –
Bekrachtiging
2 2019_GR_00369 Openbare Orde en Veiligheid – Verkeer – Politieverordeningen –
Akteneming
3 2019_GR_00370 Openbare Orde en Veiligheid – Verkeer – Politieverordeningen –
Goedkeuring
Algemene zaken
Bart Tommelein
Financieel Directeur
4 2019_GR_00381 Tweede budgetwijziging 2019 OCMW Oostende – Goedkeuring –
Goedkeuring
5 2019_GR_00385 Boekhouding – Tweede budgetwijziging 2019 – Goedkeuring
Bestuurszaken
6 2019_GR_00378 Brandweer – Toelage van de stad Oostende in de begroting van
de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 voor het dienstjaar
2020 – Vaststelling – Goedkeuring
2/4
7 2019_GR_00376 VVSG – Vertegenwoordiging Raad van Bestuur en Bestuurlijke
Commissies – Kennisneming
8 2019_GR_00377 Algemene Vergadering OVCO – Voorgelegde agenda – Bepalen
standpunt – Goedkeuring
9 2019_GR_00375 CC De Grote Post – Algemene Vergadering – Voorgelegde
agenda – Bepalen standpunt – Goedkeuring
10 2019_GR_00379 EVA Toerisme Oostende vzw – Algemene Vergadering –
Voorgelegde agenda – Bepalen standpunt – Goedkeuring
11 2019_GR_00380 EVA Toerisme vzw – Afsprakennota 2019 – Goedkeuring

Kurt Claeys

Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
12 2019_GR_00365 Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening –
jaarverslag 2018 – Kennisneming

Bart Plasschaert

Ondersteuning directie CBA
13 2019_GR_00382 Afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2020-2025 – Aanvraag
subsidie – Goedkeuring
Bestuurszaken
14 2019_GR_00383 EVA De Grote Post vzw – Afsprakennota 2019 – Goedkeuring

Hina Bhatti

Boekhouding
15 2019_GR_00366 Rooms-Katholieke Kerkbesturen – Meerjarenplannen 2020-
2025 – Goedkeuring
16 2019_GR_00360 Israëlitisch kerkbestuur – Meerjarenplan 2020-2025 –
Goedkeuring
17 2019_GR_00359 Protestants kerkbestuur – Meerjarenplan 2020-2025 –
Goedkeuring
18 2019_GR_00356 Rooms-Katholieke Kerkbesturen – Budget 2020 – Akteneming
19 2019_GR_00357 Israëlitisch kerkbestuur – Budget 2020 – Akteneming
20 2019_GR_00358 Protestants kerkbestuur – Budget 2020 – Akteneming
Communicatie
21 2019_GR_00384 Wedstrijd huwelijksgedichten – vastleggen wedstrijdreglement

Maxim Donck

Medisch Sociaal OpvangCentrum (MSOC)
22 2019_GR_00361 Revalidatieovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en
de Stad Oostende namens zijn Medisch-Sociaal
Opvangcentrum voor druggebruikers (MSOC) – aanpassing –
goedkeuring – Goedkeuring

Kristof Beuren

Overheidsopdrachten
23 2019_GR_00373 Overheidsopdrachten – Uitslag – Kennisneming
Bestuurszaken
24 2019_GR_00367 Gemeenteraad – Mededelingen – Kennisneming


Wouter De Vriendt

Bestuurszaken
25 2019_GR_00371 Gemeenteraad – Huishoudelijk reglement – Wijziging –
Goedkeuring
IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid Tom Germonpré: Organisatie speelcompagnie
IR 5 Voorstel tot beslissing van raadslid Arne Deblauwe: Maximumfactuur in het secundair
onderwijs
26 2019_GR_00372 Verzoekschrift R.W. met betrekking tot wijziging algemeen
politiereglement G.A.S. – Kennisname en goedkeuring antwoord

Besloten vergadering

Politiezaken
Bart Tommelein
HR

27 2019_GR_00349 Lokale politie – uitdiensttreding van een personeelslid –
Mobiliteit – Kennisneming
28 2019_GR_00350 Opruststelling van een commissaris van politie – Opruststelling
van een personeelslid – Goedkeuring
29 2019_GR_00351 Opruststelling van een inspecteur van politie – Opruststelling
van een personeelslid – Goedkeuring
30 2019_GR_00352 Lokale politie – uitdiensttreding van een personeelslid –
Mobiliteit – Kennisneming
31 2019_GR_00353 Opruststelling van een agent van politie – Opruststelling van
een personeelslid – Goedkeuring
32 2019_GR_00363 Opruststelling van een inspecteur van politie – Opruststelling
van een personeelslid – Goedkeuring
33 2019_GR_00364 Lokale politie – uitdiensttreding van een personeelslid

Bart Tommelein

Onderwijs
34 2019_GR_00354 Personeel Conservatorium aan Zee – Vroegtijdige pensionering
wegens ziekte – Goedkeuring
4/4
35 2019_GR_00355 Onderwijs – Personeel Conservatorium aan Zee – Vrijwillig
ontslag – Goedkeuring
36 2019_GR_00362 Onderwijs – Personeel Conservatorium aan Zee – Pensioen –
Goedkeuring
Bestuurszaken
37 2019_GR_00374 Gemengde Commissie – Stedelijke adviesraad Lokaal Overleg
Kinderopvang (LOK) – Wijzigen samenstelling werkveld –
Goedkeuring

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in