Vandaag stelde het stadsbestuur het meerjarenplan voor dat zijn de grote lijnen voor deze bestuursploeg. Tegen het einde van het plan zal de schuld van Oostende stijgen met 34 miljoen euro daartegenover staan 136 miljoen euro aan investeringen.

Tommelein: “De bedoeling is om een slanke overheid te zijn die zich richt op haar kentaken en daarmee is de eerste opdracht wat moet een stad doen.”

“We gaan gesprekken starten met externe partners om een aantal activiteiten die door de stad gebeuren zoals catering, thuiszorg te gaan uitbesteden aan privé-partners. Daarover zal in overleg gegaan worden met het personeel en de vakbonden.”

Efficiënter gaan werken

Met de nieuwe bestuursploeg is het moment ideaal om al onze uitgaven in vraag te stellen, zegt Tommelein.

Volgens Tommelein zullen de stadsfinanciën in orde zijn en in evenwicht, dat moet ook van de wet. Dus veel keuze heeft Tommelein hier niet.

Oostende ontvangt in 2020 ongeveer 215 miljoen euro aan ontvangsten en moet 212 miljoen euro aan uitgaven voorzien, een groot stuk van dit budget gaat voornamelijk naar kosten voor het personeel. In 2025 moet er een positieve marge zijn en die zal er zijn volgens Tommelein.

Geen belastingsverhogingen

Er komen geen directe belastingverhogingen in Oostende volgens Tommelein. De personenbelasting en de onroerende voorheffing gaan deze legislatuur niet omhoog in Oostende. Er zal geïnvesteerd worden in de stad maar zal niet zorgen voor een direct hogere belasting.

In Oostende bestaat nog een belasting op drijfkracht, dat is een oude taks en die wordt vanaf 2020 afgeschaft in Oostende, dat stond in het bestuursakkoord en wordt nu uitgevoerd.

Daarnaast zal de belasting op terrassen dalen met 25 % ten opzichte van vandaag.

INvoeren van fraudecel

In navolging van andere gemeenten komt er nu ook in Oostende een fraudecel. Die cel gaat op zoek naar misbruik bij mensen die onterecht uitkeringen krijgen.

Taks op nachtwinkels en vervuilers

Er komt een openingstaks voor nachtwinkels in Oostende om het aantal nachtwinkels in Oostende verder af te remmen. Daarnaast komt er ook een hogere belasting op alles wat vervuilend werkt. Een voorbeeld hiervan is het verspreiden van papieren drukwerk in Oostende. Dat zal fors duurder worden voor de verdelers, ook met de bedoeling om minder papier in de bus te krijgen.

Black FridayBlack Friday

Departement Anseeuw krijgt groot stuk van het budget

Het investeringsbudget voor de stad is gevoelig verhoogd en daarvoor moesten we middelen vrij maken. Daarom hebben we ook duidelijke keuzes gemaakt zegt Anseeuw.

Wegenwerken & mobiliteit

Er zal voor 69 miljoen euro worden geïnvesteerd in de aanleg van betere wegen en fietspaden in Oostende. De grootste werken die zullen worden uitgevoerd in de komende vijf jaar in Oostende zijn: de Mariakerkelaan (het stuk van de Stuiverstraat – Tohoutsesteenweg), Steensedijk, Lijnbaanstraat, de omgeving van de Grote Post, Adolf Buylstraat, Christinastraat, Hertstraat, Prins-Roselaan, de Thomas Van Loo straat, Stuiverstraat, Grintweg, fietspaden langs de Zandvoordestraat, aanleg en herinrichting van Stene Dorp zelf.

Er komt een extra parking aan het bosje in Oostende. Die parking moet ervoor zorgen dat Oostende vlotter en veiliger bereikbaar is en dat er minder verkeer naar de binnenstad komt.

Er zullen dus heel wat werven aangelegd worden in de komende vijf jaar.

Investering in gebouwen

De stad is zelf eigenaar van 220 gebouwen in de stad, een aantal van die gebouwen worden niet gebruikt waarvoor ze werden gebouwd. Daarnaast zijn heel wat gebouwen in slechte staat, de vraag stelt zich als we daar dan nog moeten in investeren en het antwoord is neen.

Een aantal gebouwen zullen dus verkocht worden indien ze niet meer passen in het plaatje van de stad.

Er is een budget van 10 miljoen euro voorzien voor gebouwen die in de wijken staan en ervoor moeten zorgen dat er een betere wijkwerking is.

Thermae Palace Hotel

Er zit een doorbraak naar een nieuwe start te wachten en Oostende voorziet daar een budget voor om mee te helpen aan de renovatie. Anseeuw vertelde dat er tegen einde van deze legislatuur een oplossing zit aan te komen. Het wordt dus nog een tijdje wachten vooraleer de Gaanderijen in hun eer worden hersteld.

Afbeeldingsresultaat voor thermae palace

Er wordt nu samengewerkt met een partner en we mogen in de komende weken meer nieuws verwachten over dit dossier.

Stadhuis Oostende

Het gebouw is niet langer efficiënt en Anseeuw wil het stadhuis een nieuwe toekomst geven in samenwerking met een externe partner. Op de bestaande parking van het stadhuis komt een nieuwbouw, eens die klaar is kan het stadhuis grondig gerenoveerd worden.

Afbeeldingsresultaat voor stadhuis oostende

Na de renovatie kan iedereen terug naar zijn dienst op het stadhuis en dan komt de sociale campus naar de nieuwbouw op de parking van het stadhuis. Zo komt er echt een centrale campus in Oostende. Dat geeft tegelijk ook de mogelijkheid om de wijk Hospitaal verder op te waarderen.

Renovaties

De Amandine, Koninklijke Stallingen en het gebouw van het Aquarium zullen grondig worden gerenoveerd. Daarvoor heeft de stad het nodige budget voorzien, wel werden er geen concrete data of budgetten vermeld. Het wordt dus uitkijken naar het vervolg op deze dossiers.

Vooral de Koninklijke Stallingen is al jaren een probleem, heel wat sporters maken gebruik van het gebouw. De staat van het gebouw is bijzonder triestig en bouwvallig, sporters verdienen beter.

Black FridayBlack Friday

Veiligheid

Er zal preventief gewerkt worden waar mogelijk en menselijk zegt Tommelein, we zullen dus inzetten op veiligheid.

Hier blijft men heel erg vaag over hoe men de echte problemen in Oostende (inbraken, fietsdiefstallen, overlast, illegalen, …) zal aanpakken.

Nieuwe redderspost

Er komt deze zomer voor het eerst een centrale redderspost op het strand waar er beter gecoördineerd wordt tussen redders, brandweer en politie. Die post komt ter hoogte van het Kursaal van Oostende. Op die plaats kunnen mensen ook terecht om klacht in te dienen.

Politie

21 miljoen euro wordt voorzien voor de politie, dat is ongeveer 10 % van de middelen die Oostende jaarlijks krijgt. De kosten voor de politie gaan verder stijgen tot 25 miljoen euro tegen 2025.

Het nieuwe kantoor heeft zijn impact op het budget. Het stadbestuur wil de bereikbaarheid van de wijkagent vergroten.

GAS-boetes worden duurder

Het gevoel van straffeloosheid wordt aangepakt, GAS-boetes worden duurder in Oostende. Dit zal vooral het geval zijn voor wie zich meermaals niet aan de regels houdt, dan stijgt de sanctie voor wie hardleers is.

Om een sigaret op de grond te gooien betaal je in Oostende voortaan 100 euro boete, doe je dat herhaaldelijk dan loopt die boete op tot 350 euro.

Er wordt ook ingezet op diefstalpreventie een budget en en effectieve maatregelen kregen we niet te horen.

Welzijn in Oostende

Natacha Waldmann (Groen) is verantwoordelijk voor dit departement.

Jaarlijks gaat er 35 miljoen euro vloeien naar de strijd tegen armoede in Oostende. Het armoedeplan dat eergisteren werd voorgesteld moet helpen in het bereiken van resultaten om de armoede in Oostende terug te dringen.

Er komen ook heel wat preventieve maatregelen die ervoor moeten zorgen dat mensen niet in armoede terecht komen. Er komen netoverschrijdende onderwijsprojecten bij scholen omdat scholen een voorbeeldfunctie hebben in de samenleving.

Er komt daarnaast ook een voedsel-verdeel-platform waarbij alle partners die vandaag aan voedselbedeling doen in Oostende maar ook de partners die aan armoedebestrijding doen zullen samengebracht worden. De stad wil dat zelf voor een stuk in handen nemen.

Er komt een sterke focus op geestelijke gezondheidszorg en daar wordt sterk op ingezet. Er wordt geïnvesteerd in een derde dagzorg-centrum specifiek voor mensen met dementie.

Tegelijk wil het stadsbestuur ook werk maken van een laagdrempeligere toegang tot het Sociaal Huis in Oostende. Ze willen kort op de bal spelen zodat problemen bij mensen snel in de kiem gesmoord worden.

Black FridayBlack Friday

Wonen in Oostende

Op het gebied van wonen wil de stad de middelen meer efficiënter en gefocust te kunnen zetten. Daarom wil ze inzetten op het verhogen van de woonkwaliteit in Oostende.

Heel het premiesysteem zoals dat vandaag bestond werd volledig herwerkt. De premie die bestaat voor de jongere die een eerste woning koopt vervalt en ook de premie voor de gevelrenovatie vervalt.

De stad wil het vrijgekomen budget aanwenden om bestaande maatregelen te promoten zoals: het terugbetalen van de onroerende voorheffing en de huursubsidie.

Leegstand in Oostende beter aanpakken

Er komen meer multibelacties, er komt een digitaal verlengstuk waarbij de toestand van de gebouwen nog beter geïnventariseerd zal worden. Er wordt een inventaris gemaakt van alle leegstand in Oostende zodat alles beter opgevolgd kan worden.

Oostende lanceert een rollend fonds voor renovatie van gebouwen en erfgoedpanden. De stad wil zo panden opkopen om te gaan renoveren en ze later terug in de markt terug te zetten.Dit moet een impuls geven aan de buurten die momenteel achtergesteld zijn.

Hogere citytaks gaat naar Toerisme Oostende

Oostende moet de stad worden van de city-trips, ook in de kalmere maanden zal het verblijfstoerisme gestimuleerd worden.

In de zomer is het geen enkele moeite om volk naar Oostende te lokken maar in de kalmere periodes (februari, maart, november) is er nood aan meer activiteit in Oostende. Dat moet gebeuren met het extra budget dat via hogere citytaks verzameld zal worden.

Oostende cultuurstad daarom wordt er fors geïnvesteerd in de Grote Post. Vandaag zijn er al een aantal culinaire evenementen in Oostende zoals a l’Ostendaise en daar wil de stad verder op inzetten er zullen bijkomende culinaire evenementen georganiseerd worden.

Mariakerke wordt de familie badplaats aan zee en daarvoor zal er geïnvesteerd worden om van Mariakerke een familievriendelijke omgeving te maken.

Toegankelijkheid in Oostende verhogen

Er komen verschillende rolmatten op het strand die ervoor moeten zorgen dat iedereen makkelijk tot aan de vloedlijn kan raken. G-sport krijgt een groter budget zodat meer materiaal aangekocht kan worden.

Containerpark blijft gratis toegang wordt beperkt

De toegang tot het containerpark wordt beperkt tot 12 keer per jaar om je afval daar af te zetten. Eens je quota op is moet je op zoek naar een andere plaats om je afval kwijt te raken.

Vandaag wordt het containerpark door een aantal mensen misbruikt en dat moet eruit volgens Anseeuw. Daarom dus dat het aantal keer dat je toegang krijgt zal worden beperkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in