Nu Bart Tommelein zich officieel kandidaat heeft gesteld om voorzitter van de Open VLD te worden is het hek helemaal van de dam. Is het besturen van een stad een flexi-job geworden?

Als je de samenstelling van het Oostends bestuur bekijkt dan lijkt het er wel heel erg op enkel Groen is de uitzondering.

Bart Tommelein

De burgemeester wil dus voortaan niet enkel Oostende gaan en zetelen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Sinds gisteren weten dat hij ook de Open VLD wil leiden. Hoe dit te combineren valt is voor ons niet helemaal duidelijk. Toen we Tommelein deze vraag stelden antwoordde hij dat Bart Dewever exact hetzelfde doet als burgemeester in Antwerpen in combinatie met het voorzitterschap van de N-VA.

Als burgemeester heb je nochthans een uitgebreid takenpakket

 • Algemene Coördinatie Armoedebestrijding
 • Veiligheid
 • Politie
 • Brandweer
 • Toerisme
 • Kursaal (exploitatie)
 • City Marketing
 • Communicatie
 • Sociale Media
 • Participatie
 • Administratieve Vereenvoudiging
 • Begroting en Financiën
 • Digitalisering en ICT
 • Personeel
 • Interne communicatie
 • Ziekenhuizen
 • Juridische zaken
 • Verzekeringen
 • Intrafamiliaal geweld
 • Administratief archief

De Open VLD staat er belabberd voor, beetje identiek aan de situatie in Oostende, kan Tommelein en Oostende er terug bovenop brengen en de Open VLD terug succesvol maken? Het lijkt veel voor één persoon, bovendien beginnen zich in de lokale bestuursploeg frustraties op te stapelen over hoe autoritair Tommelein zijn ploeg leidt.

De voorzittersverkiezing zal veel tijd kosten aan Tommelein en dit net terwijl het water aan de lippen staat in Oostende. Hij zal dus niet anders kunnen dan een aantal bevoegdheden door te geven of misschien wat minder mediaoptredens te gaan doen.

Wedde per jaar:

 • burgemeester € 106.189,66 bruto per jaar + 9.429 euro vakantiegeld + 9.400 euro 13e maand (exclusief 13e maand en onkosten) + onkostennota (bedrag onbekend)
 • parlementair: door het cumulbegrenzing wordt het parlementair loon geplafonneerd op 150 % van het loon van een parlementslid. Hierdoor krijgt Tommelein maar een extra vergoeding van 6.000 euro per jaar om ook in het Vlaams parlement te zetelen wel krijgt hij een “onkostenvergoeding” van € 25.498 per jaar.
 • Voorzitter Open VLD: indien Tommelein voorzitter wordt hangt zijn wedde af van een paar zaken. Blijft hij zijn parlementair mandaat behouden dan krijgt hij een aanvullende vergoeding van de Open VLD van ongeveer 60.000 euro op jaarbasis.
 • Zegt hij zijn mandaat op dan is dat vooral voor Oostende slecht nieuws want nu wordt Tommelein voor 85 % betaald door het Vlaams parlement en niet door de Stad Oostende. In dat geval zou hij ook betaald worden door de partij en de wedde daarvoor bedraagt 200.000 euro op jaarbasis.

Afhankelijk van het scenario dat Tommelein kiest verdient hij jaarlijks tenminste 190.000 euro waarvan 8,5 % afgetrokken wordt voor pensioenbijdragen en 30.000 euro aan forfataire kosten.

Kiest hij om zijn parlementair mandaat op te geven dan is het een ander paar mouwen dan valt zijn wedde terug op € 106.189,66 + vakantiegeld + onkostennota + eindejaarspremie. Dan krijgt hij geen parlementaire wedde meer, voor partijvoorzitters betekent dat hij door de partij betaald zou worden. Gemiddeld verdient een partijvoorzitter 200.000 euro per jaar in dat geval zou hij dus merkelijk meer verdienen om één functie minder uit te voeren.

Björn Anseeuw

Eerste Schepen van de Stad Oostende – Schepen van Mobiliteit, Openbaar Domein en Stadsvernieuwing. Dat is dus een pak werk op zijn plank, zeker gezien de grote problemen met mobiliteit in Oostende. Daarnaast is er gigantisch veel werk om het patrimonium van Oostende te gaan herstellen. Als eerste Schepen heb je veel verantwoordelijkheid en veel domeinen waar er cruciale beslissingen gemaakt zullen moeten worden:

 • Openbare Werken
 • Mobiliteit
 • Bezetting Openbaar Domein
 • Inrichting Openbaar Domein
 • Groenvoorziening
 • Netheid / Afvalbeleid
 • Parkeerbeleid
 • Technische Diensten
 • Rollend Materieel
 • Openbare Nutsvoorzieningen
 • Openbare Verlichting
 • Centrale Aankopen
 • Stadseigendommen
 • Autonome Gemeentebedrijven (AGGB/AGSO)
 • Concessies
 • Crematorium
 • Kursaal (gebouw)

In mei 2019 staat Björn op de West-Vlaamse Kamerlijst en is hij opnieuw verkozen als parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daar is Björn vast lid van de Commissie Sociale Zaken. Dus nog één iemand die de jobs combineert, opnieuw dezelfde vraag hoe kun je twee zulke cruciale jobs met elkaar combineren en toch goed doen?

Wedde per jaar:

 • Wedde als schepen: € 79.642,25 per jaar bruto – 6.000 euro vakantiegeld + 6.000 euro eindejaarspremie
 • parlementair: door de cumulbegrenzing krijgt hij niet de volledige wedde maar jaarlijks 30.000 euro om in de Kamer te zetelen + een “onkostenvergoeding” van € 25.498 per jaar.

Loon op jaarbasis 127.000 euro, waarvan maar 8,5 % afgehouden wordt + onkostenvergoeding 25.498 euro waar niets van wordt afgetrokken.

Kurt Claeys

Hij werd verkozen als schepen voor de Open VLD. Hij is de derde schepen van Oostende en verantwoordelijk voor Ruimte en Wonen. Hij heeft misschien net iets minder bevoegdheden dan Anseeuw maar in elk geval nog altijd meer dan genoeg om fulltime job zou je durven denken. Kurt

 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Stedelijke Ontwikkeling
 • Omgevingsvergunningen
 • Privaat Publieke Samenwerking (PPS)
 • Bouwinspectie & Handhaving
 • Geografisch Informatie Systeem (GIS)
 • Multibel
 • Sociale Woningbouw
 • Onroerend Erfgoed

Hij combineert zijn schepenambt met een job als zaakvoerder en architect bij het gelijknamige architectenbureau Kurt Claeys en partners. Hij heeft dus ook een inkomen als zelfstandige naast zijn schepenambt.

Hij zal dan wel een expert zijn in de materie, vraag rijst ook als er hier eigenlijk geen belangenvermenging kan ontstaan?

Wedde per jaar:

 • Wedde als schepen: € 79.642,25 per jaar bruto – 6.000 euro vakantiegeld + 6.000 euro eindejaarspremie = minimum 91.000 euro per jaar
 • Inkomen als zelfstandige maar bedrag onbekend.

Charlotte Verkeyn

Afbeeldingsresultaat voor charlotte verkeyn

Werd voor de eerste keer verkozen als schepen en kreeg de bevoegdheid ondernemen in Oostende. Oostende staat voor gigantische uitdagingen met een torenhoge werkloosheid, dalend aantal winkels, bedrijven die Oostende verlaten, een Haven in crisis,….

De economie van Oostende weer aan de praat krijgen is een gigantische uitdaging maar misschien wel de meest cruciale. Want begint niet alles met een job? In haar eerste maanden heeft ze een redelijk brokkenparcours gereden. Zo kondigde ze voor de zomer aan dat de werkloosheid was gedaald tot onder de 10 % terwijl die cijfers fout bleken te zijn.

Heel veel verantwoordelijkheden:

 • Ondernemen
 • Economie
 • Werk
 • Sociale Economie
 • Economisch huis (EHO)
 • Horeca
 • Haven
 • Luchthaven
 • Visserij
 • Kermissen
 • Markten

Verkeyn is daarnaast ook nog actief als advocate met een eigen kantoor in Oostende. Dus voorzitter zijn van de Haven, voorzitter van Het Economisch Huis, schepen van de stad en advocate en ook nog mama. Het moet in elk geval een druk programma zijn.

Tegelijk zien we voorlopig geen enkel resultaat van haar beleid, de werkloosheid blijft verder stijgen. Het rommelt binnen Het Economisch Huis waar veel mensen sinds haar komst zijn verdwenen.

Wedde per jaar:

 • Wedde als schepen: € 79.642,25 per jaar bruto – 6.000 euro vakantiegeld + 6.000 euro eindejaarspremie = minimum 91.000 euro per jaar
 • Inkomen uit zelfstandige activiteit als advocate

Maxim Donck

Afbeeldingsresultaat voor maxim donck

Maxim Donck (N-VA) werd voor de eerste keer als schepen aangesteld in Oostende. Hij is verantwoordelijk voor het samenleven in Oostende daaronder valt:

 • Ontmoetingscentra
 • Buurt- en Wijkwerking
 • Stadsmariniers
 • Gemeenschapswachten
 • Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
 • Handhaving
 • Preventie
 • Antidrugsbeleid / Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC)
 • Uitgaansbeleid
 • Carnaval
 • Wijkfeesten
 • Oostende Feest
 • Oostendedag

Een hele hap maar bijlange niet zoveel als de meeste van zijn collega’s. Maxim Donck combineert zijn schepenambt met een job als advocaat. Maxim is al sinds 2013 actief als advocaat aan de balie. Als iedereen dan toch een dubbele job uitvoert dan kan je er bij Maxim nog begrip voor opbrengen gezien de beperkte bevoegdheden.

Wedde per jaar:

 • Wedde als schepen: € 79.642,25 per jaar bruto – 6.000 euro vakantiegeld + 6.000 euro eindejaarspremie = minimum 91.000 euro per jaar
 • Inkomen uit zelfstandige activiteit als advocaat

Bart Plasschaert

Bart Plasschaert is bezig aan zijn tweede termijn als schepen van de Stad Oostende, hij is nu verantwoordelijk voor Vrije Tijd in Oostende daaronder vallen heel wat bevoegdheden:

 • Sport
 • Cultuur
 • Jeugd
 • CC De Grote Post
 • Cultureel Erfgoed
 • Bibliotheek
 • Zwembad
 • Kunstonderwijs
 • Stadsharmonie
 • Cultureel Archief
 • Verenigingen / Middenveld
 • Duin en Zee

Met De Grote Post, het cultuurbeleid en sport zou je toch verwachten dat je je handen vol hebt in Oostende. Ook Plasschaert combineert zijn functie als schepen met een job als deeltijdse leerkracht in Oostende. Het aantal lesuren is beperkt tot 20 % van een vol lesrooster maar ook hier moet je het maar doen.

Wedde per jaar:

 • Wedde als schepen: € 79.642,25 per jaar bruto – 6.000 euro vakantiegeld + 6.000 euro eindejaarspremie = minimum 91.000 euro per jaar
 • Inkomen als deeltijds leerkracht

Groen is de uitzondering

Bij Groendaar is het schepenambt wel een fulltime job! Zowel Waldmann als Beirens hebben hun job opgezegd om zich vol te kunnen storten op hun uitdaging als schepen in Oostende. B

Natacha Waldmann

Zij werd als achtste schepen verkozen en ze kreeg een heel uitdagend takenpakket in Oostende. Als schepen is ze bevoegd voor Welzijn en zorg.

 • Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
 • Woon- en Thuiszorg
 • Armoedebeleid
 • Sociaal Beleid
 • Onderwijs / Leren
 • Volksgezondheid
 • Seniorenbeleid
 • Jeugdzorg
 • Woonopvangcentra
 • Serviceflats
 • Straathoekwerkers
 • Sociaal Verhuur Kantoor (SVK)
 • Crisisnetwerk
 • Crisisopvang

In tegenstelling tot haar collega’s heeft Waldmann haar vorige job als zorgdirecteur bij De Kade wel stopgezet, waardoor ze fulltime bezig is met Welzijn en Zorg in Oostende. Wel een kleine bemerking hierbij want het was wel de ambitie van Waldmann, om deel uit te maken van het partijbestuur van Groen. Ze werd niet verkozen door de leden.

Wedde per jaar:

 • Wedde als schepen: € 79.642,25 per jaar bruto – 6.000 euro vakantiegeld + 6.000 euro eindejaarspremie = minimum 91.000 euro per jaar

Silke Beirens

Is nieuw in de politiek in Oostende en werd verkozen tot schepen voor Groen, vooral ook omdat Wouter De Vriendt had beslist om geen lokaal mandaat op te nemen. Ze kreeg de titel van tweede schepen en besliste om er vol voor te gaan. Haar job als begeleider van start-ups bij POM West-Vlaanderen is ze gestopt.

Haar bevoegdheden als schepen van Mens en Milieu zijn:

 • Leefmilieu
 • Klimaat
 • Energie
 • Energiehuis (EOS)
 • Kwetsbare gebieden
 • Natuur
 • Dierenwelzijn
 • Landbouw
 • Buitengoed
 • Kinderboerderij
 • Onthaalouders
 • Buitenschoolse Kinderopvang (BKO)
 • Kinderopvang / Kinderdagverblijven
 • Gelijke Kansen
 • Anti-discriminatiebeleid
 • Integratie / Diversiteit / Emancipatie
 • Internationale Samenwerking
 • Reddingsdiensten

Wedde per jaar:

 • Wedde als schepen: € 79.642,25 per jaar bruto – 6.000 euro vakantiegeld + 6.000 euro eindejaarspremie = minimum 91.000 euro per jaar

Hina Bhatti

Hina is voor de eerste keer verkozen geraakt als schepen en kreeg als bevoegdheden Burgerzaken en Toegankelijkheid. Niet de meest uitdagende functie binnen het stadsbestuur maar wel ééntje waarin ze zich lijkt vast te bijten om haar capaciteiten te bewijzen. Hina is ook full-time schepen. Het is dus duidelijk dat vrouwen het goeie voorbeeld geven in Oostende.

Bevolking
Burgerlijke Stand
Ceremonieën
Erediensten
Begraafplaatsen
Begrafenissen
Toegankelijkheid
Mensen met een beperking
Koetsen
Taxi’s
Stadsmascotte James
UiTloket
Oostende@internet

Wedde per jaar:

 • Wedde als schepen: € 79.642,25 per jaar bruto – 6.000 euro vakantiegeld + 6.000 euro eindejaarspremie = minimum 91.000 euro per jaar

Dan rijst de vraag natuurlijk als er teveel schepenen zijn want als ze er allemaal nog een job bij kunnen doen dan kan je het misschien met minder ook?

Al meer dan 3.200 Ostendenaars installeerden onze app, heb jij hem al?

Wil jij als eerste, al het nieuws uit Oostende, direct op je smartphone?

Installeer nu onze app!

Afbeeldingsresultaat voor nu ook in de app store
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in