Met het klimaatplan ‘Leefbaar Oostende’ streeft stad Oostende naar een klimaatneutrale stad tegen 2050. Hiervoor moet de CO2 uitstoot aanzienlijk verminderen. De Stad draagt haar steentje alvast bij en sluit het stadhuis aan op het warmtenet.

Stad Oostende sluit het stadhuis aan op het warmtenet. Dat is een primeur, Oostende is de allereerste stad in Vlaanderen die dit realiseert. Door restwarmte te gebruiken die anders verloren zou gaan, boekt de Stad een enorme ecologische winst en geeft ze het goede voorbeeld. Stad Oostende krijgt voor deze realisatie en voor 2 andere projecten een subsidie van Provincie West-Vlaanderen.

Stad Oostende heeft grote ambities met het klimaatplan ‘Leefbaar Oostende’. De CO2 uitstoot drastisch verminderen en zo een klimaatneutrale stad worden tegen 2050 is het doel.

Ecologische winst

Stad Oostende sluit als allereerste stad in Vlaanderen haar stadhuis aan op het warmtenet. In plaats van te verwarmen met aardgas wordt nu restwarmte gebruikt die anders verloren zou gaan. Een win-win dus: het warmtenet levert warmte zonder extra CO2 en andere rookgassen uit te stoten en zo wordt de stad weer milieu- en klimaatvriendelijker. De effectieve levering is voorzien tegen het volgende stookseizoen en dan kan de gaskraan in het stadhuis dichtgedraaid worden. Door deze aansluiting op het warmtenet zal er jaarlijks 286,40 ton CO2 minder verbruikt worden.

In 2022 zal het warmtenet ongeveer 20 GWh kunnen leveren in Oostende, wat gelijk is aan warmte voor 1.142 gezinnen. Sinds de opstart in 2019 heeft Warmtenet Oostende al bijna 30.000.000 kWh warmte geleverd. Warmtenet Oostende is een project van Beauvent cv, een burgercoöperatie die al meer dan 15 jaar investeert in zon, wind, warmtekrachtkoppeling en warmtenetten. Beauvent bouwt samen met meer dan 6000 aandeelhouders aan lokale, duurzame energieprojecten.

Stad Oostende geeft het goede voorbeeld

Door het stadhuis aan te sluiten op het warmtenet zet stad Oostende de eerste stap naar duurzame stadsgebouwen. Bij de verdere uitrol van het warmtenet zullen ook andere stadsgebouwen aansluiten op dit warmtenet. Het gebruik van fossiele brandstoffen in stadsgebouwen zal maximaal gereduceerd worden met een lagere CO2 uitstoot tot gevolg. De Stad is overtuigd van de meerwaarde van dit innovatieve project en hoopt door het goede voorbeeld te geven ook particuliere eigenaars van gebouwen en bewoners te overtuigen om minder te kiezen voor fossiele brandstoffen. De restwarmte van het warmtenet vormt alvast een ideaal alternatief.

Subsidies Provincie West-Vlaanderen

Stad Oostende kan voor dit project rekenen op de expertise en begeleiding van Energiehuis Oostende. Provincie West-Vlaanderen voorziet een subsidie voor lokale klimaatprojecten. De Stad haalde met dit voorstel deze subsidie binnen en ontvangt hierdoor 98.160 euro financiële steun om dit project uit te rollen. De Provincie subsidieert met ‘Gemeente van de toekomst’ ook kleinschaligere projecten die bijdragen tot een meer duurzame toekomst. Stad Oostende diende 2 projectvoorstellen in: de samenwerking met de klimaatpioniers in het kader van het klimaatplan ‘Leefbaar Oostende’ en een project rond de interne organisatie van het klimaatbeleid. Beide projecten werden goedgekeurd, de Stad ontvangt hiervoor telkens 5.000 euro subsidie van de Provincie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in