In Oostende zijn de werkloosheidscijfers al jaren dramatisch en door de crisis wordt een verdere stijging van de werkloosheid verwacht. In dat kader krijgt Oostende geld van Europa, dat geld gaat naar Het Economisch Huis en zal ingezet worden om jongeren met migratieachtergrond, alleenstaande moeders en jongeren te activeren op de arbeidsmarkt.

Dankzij de recente toezegging van Europese middelen kan het Economisch Huis in samenwerking met de vele lokale partners de komende jaren verder inzetten op specifieke doelgroepen zoals laaggeschoolde werkzoekenden, jongeren die te maken hebben met leermoeheid en alleenstaande moeders.

Een stabiele job voor elke Oostendenaar

De eerste hefboom in het Armoedebeleidsplan 2020-2025 is het streven naar een stabiele job voor elke Oostendenaar. Een van de belangrijke uitdagingen daarin is verandering te brengen in de situatie waarbij er in Oostende enerzijds meer dan drieduizend werklozen zijn en anderzijds meer dan duizend vacatures al jarenlang niet ingevuld geraken. Nieuwe Europese middelen laten toe om hierop verder in te zetten.

Oostende2Work 2.0

Een eerste project richt zich op laaggeschoolde werkzoekenden. Met het project Oostende2Work 2.0 neemt het Economisch Huis het initiatief om samen met lokale partners outreachend op te zoek te gaan naar laaggeschoolde werkzoekenden. Vaak zijn dat mensen met een migratieachtergrond én jongeren. De uiteindelijke bedoeling is om deze groep te activeren en toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt met een integrale en participatieve benadering en dat op verschillende levensdomeinen waarbij rekening gehouden wordt met de individuele noden van de deelnemer. Jobcoaches werken nauw samen met bedrijven om met een doordachte en eerlijke aanpak laaggeschoolden kansen te bieden. Dit project loopt tot eind 2022.

Miriam-project

Het Miriam-project loopt al meerdere jaren in Oostende. In partnerschap met de Vrouwenraad en Groep Intro kan hier de komende twee jaar opnieuw op ingezet worden. De doelstelling is om aan 15 alleenstaande moeders een integrale begeleiding aan te bieden in functie van arbeidsactivering.

Lokale partnerschappen voor jongeren

Het derde project richt zich specifiek op jongeren. Met het project PartnersNEET2WORK4OOSTENDE bouwt het Economisch Huis Oostende partnerschappen uit om de overgang van onderwijs naar werk vloeiender te laten verlopen. Hiervoor wordt een samenwerking opgebouwd met een breed veld aan partners: OCMW, VDAB, Groep Intro, Profo, Arktos, CAW en de middelbare scholen. Via een gecoördineerde teamwerking wordt ernaar gestreefd om de zelfredzaamheid en arbeidsvaardigheden van 175 jongeren te verhogen en zo hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt te versterken. Het project loopt over twee jaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in