Het OCMW kan vanaf nu sneller zelf beslissen om steun toe te kennen. Hiervoor werd een hervorming van de organisatie en het budget goedgekeurd. Het stadsbestuur wil met deze maatregel sneller inspelen op de noden die er zijn bij de mensen die afhangen van het OCMW.

Vrijdag keurde het schepencollege een hervorming goed van de incidentele OCMW-steun, met een vernieuwd hulpkader dat als kompas moet dienen in de strijd tegen armoede. Dankzij dat kader wordt de werking van het OCMW afgestemd op het armoedebeleidsplan van Stad Oostende.

Maatschappelijk werkers zullen sneller en beter kunnen antwoorden op hulpvragen van burgers.

Meer autonomie bij de maatschappelijk werker

Elke Oostendenaar heeft het recht om hulp te vragen aan het OCMW. Als de behoefte en noodzaak aangetoond worden in een sociaal onderzoek kan financiële steun worden toegekend. Deze beslissing wordt finaal altijd genomen in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD) en kan op verschillende manieren worden ingevuld.

Het leeuwendeel van de toekenningen in het OCMW valt onder voorwaarden die door de wet zijn vastgelegd. Denk aan beslissingen omtrent het leefloon, het toekennen van dringende medische hulp, huurwaarborgen of een referentie-adres. Voor een kleiner deel bijzondere hulpvragen krijgt een lokaal bestuur meer vrijheid van de wetgever wat betreft de invulling. Zo kan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn principiële beslissingen goedkeuren om gelijke vragen gelijk te behandelen.

In het verleden werden rond een aantal specifieke thema’s al dergelijke principiële raadsbeslissingen genomen, over een aantal anderen niet. De Stad wil een samenhangend armoedebeleid voeren, dus is het logisch dat we niet enkel op bepaalde domeinen gaan focussen, maar een overkoepelend hulpkader hanteren dat de belangrijkste hefbomen in armoedebestrijding omvat.

Sneller en kordater optreden in noodsituaties

Het hulpkader dat werd goedgekeurd is een concretisering van het armoedebestrijdingsplan. Het betreft op vandaag ongeveer 4% van alle financiële steun die toegekend wordt via het bijzonder comité. Het beslissingsproces hiervoor wordt nu versneld. Zo kan men beter en kordater tussenkomen en zijn cliënten beter geholpen.

Acht thema’s

In lijn met het bestuursakkoord en het armoedebestrijdingsplan worden acht thema’s vastgelegd waar maatschappelijk werkers dankzij het nieuwe hulpkader een snellere en eenvoudiger procedure voor kunnen hanteren. Concreet zal niet elke vraag nog de administratieve mallemolen moeten doorlopen. Dit zorgt voor meer ruimte om bepaalde trajecten op te volgen. De thema’s waar het hulpkader betrekking op heeft zijn:

  1. Benodigdheden voor opleiding; vb. Een student uit de kappersopleiding kan de scharenset niet zelf aankopen en vraagt steun.
  2. Mobiliteit; vb. Cliënt moet solliciteren in de regio maar heeft geen vervoer, dan kan een tweedehands fiets of tickets op het openbaar vervoer overwogen worden.
  3. Kosten in het kader van kinderarmoede; vb. Het kind van een cliënt scheurt zijn jas op de speelplaats. Vandaag duurt het al snel twee weken vooraleer een nieuwe jas aangekocht kan worden. In het nieuwe systeem kan dit meteen.
  4. Ieder kind moet ergens bij kunnen horen; vb. Kosten voor aansluiting in een sportclub of jeugdbeweging, met inbegrip van gebruik UiTPAS.
  5. Brillen, tandzorg, medicatie en anticonceptie
  6. Psychologische ondersteuning; vb. Cliënt wordt gehinderd in het zoeken naar werk door psychologische problemen, men kan dan hulp inroepen om traject te versoepelen.
  7. Kwaliteitsvol wonen; vb. Aankoop kinderbed bij geboorte kindje
  8. Propere en menswaardige woonst (onderhoud woning); vb. Externe firma nodig om een sterk vervuilde woning ongediertevrij te maken.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het hulpkader zal op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van augustus worden voorgelegd ter goedkeuring. Armoede komt niet op afspraak, nu duurt het vaak te lang vooraleer mensen geholpen worden. Dit wordt hiermee aangepakt. De inzet van onze medewerkers moet meetbaar zijn in daden eerder dan in verslagen. Stad Oostende wilt met dit hulpkader dan ook veel korter op de bal kunnen spelen.Gepubliceerd op donderdag 5 augustus 2021 12.0

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in