De ethische code van Het Ostends Nieuws

We nemen de verantwoordelijkheid van een nieuwsmedium te zijn ernstig, daarom willen we aan volgende factoren voldoen:

 • Alle nieuws dat wordt gepubliceerd werd vooraf geverifieerd
 • Snelheid mag geen oorzaak zijn van foute publicaties of fouten in een artikel, we zullen dus alles steeds opnieuw overlezen
 • We plaatsen het nieuws altijd in een zo breed mogelijke context we vertellen altijd alles wat we weten en mogen publiceren.
 •  Nieuws evolueert en we passen onze verhalen dan ook steeds aan met de laatste feiten van het artikel.
 • Wat we beloven maken we hard.
 • We checken onze bronnen zorgvuldig en waar mogelijk maken we ze ook bekend
 • We krijgen veel verhalen binnen en we gaan altijd aandachtig na als er geen valse motieven voor het verhaal mogelijk zijn. We kijken na waarom iemand ons nieuws doorstuurt.
 • Indien we een fout in onze berichtgeving maken dan kan je steeds contact opnemen met ons op nieuws@hetostendsnieuws.be via Facebook of via 0495/877.666
 •  We maken ons nieuws publiek, we halen dus geen undercoveroperaties uit om nieuws te vergaren tenzij dat noodzakelijk is voor het welzijn van de Oostendse gemeenschap.
 • Via Het Ostends Nieuws moet iedere Oostendenaar zijn stem krijgen, we bewaken daarover dat iedereen die nieuws heeft bij ons aan bod komt.
 • Nieuws heeft vele kanten, in de fora en in de reacties is er de ruimte zodat iedereen zijn mening (indien op een deftige manier verwoord: zonder scheldwoorden, geen agressieve taal, geen racistische opmerkingen of toon,…)
 • Het welzijn van de Oostendenaar en het goed besteden van de middelen door overheden en lokale besturen houden we in de gaten. Telkens we hierover nieuws hebben dan zullen we dat onmiddellijk brengen.
 • Als we bewijsmateriaal hebben dan zullen we dat indien we daar niemand mee in gevaar brengen altijd kenbaar maken.
 • Wij werken er constant aan om niet in stereotypes te vervallen en we proberen altijd het nieuws zo correct mogelijk weer te geven.
 • Het gepubliceerde beeldmateriaal is altijd voorzien van label en oorsprong van het materiaal.
 • We zullen nooit plagiaat plegen, bronvermelding zal altijd gebeuren.