Het project PASSAnT ontwikkelt hoogtechnologische oplossingen tegen mensen-, drugs- en explosievensmokkel binnen havens. Met steun van Interreg Vlaanderen-Nederland (Europees fonds voor regionale ontwikkeling) brengen kennisinstellingen uit beide landen bedrijven bij elkaar die samen een technologische totaalaanpak voorzien voor de beveiliging van havens.

PASSAnT voorziet in drie technologieën die als 1 geheel worden geïntegreerd en die indringers vroegtijdig aan de meldkamer van de havens signaleren. Er wordt gewerkt met slimme dekzeilen voor vrachtwagens, innovatieve hekwerken met sensoren en data verwerkende camera’s die afwijkende trajecten van personen en objecten detecteren.

Innovatieve hekwerken

Op 5 december krijgt de pers als eerste de kans om in de haven van Oostende een test van de innovatieve hekwerken bij te wonen. In oktober werd in de haven van Oostende al 60 meter van het hekwerk geplaatst. Deze proefopstelling zal gedurende een jaar uitgebreid getest worden. Op 5 december vindt de eerste grote test plaats. Die ochtend kan u zelf zien hoe de hekwerken functioneren. Daarbij krijgen we de hulp van Bart Tommelein, burgemeester van Oostende. Hij zal alle mogelijke manieren (ladder, knipschaar, ijzerzaag,..) mogen inzetten om het slimme hekwerk te doorbreken. Ook zullen er mensen aanwezig zijn die al klimmend over het hek proberen te raken. Met de test proberen we na te gaan of de sensoren in het hekwerk al deze pogingen ook opmerken (en kunnen onderscheiden van bijvoorbeeld de normale weerselementen). In een echte situatie krijgen bewakingsdiensten in de meldkamers van havens dan een signaal waarmee ze doelgericht aan de slag kunnen gaan.

Voor de pers zullen alle deelnemers beschikbaar zijn voor interviews. Ook de test zelf zal visueel te volgen zijn. Eens het systeem een indringing detecteert zal een alarm en/of knipperlicht afgaan. Er zullen ook beelden van de plaatsing van het hekwerk op USB-stick worden voorzien. Die plaatsing werd in oktober afgewerkt.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, staande mensen en buiten

Waarom Oostende?

Samen met de haven van Moerdijk in Nederland, is de haven van Oostende één van de initiële partners in het project. Om die reden stelt de haven van Oostende dan ook met plezier een stuk grond ter beschikking om het hekwerk te testen.

Haven Oostende:  “Deze hekwerken, en het hele project PASSAnT, helpen ons om van de haven van Oostende tot één van de meest veilige havengebieden in Europa te maken. Voor een haven is het belangrijk dat ongewenste personen en objecten zich niet zomaar om het terrein kunnen begeven. Met deze technologieën kunnen we dit in de toekomst nog beter vermijden.”

Burgemeester Bart Tommelein:  “De grootste kuststad in België heeft grote baat bij een goed werkende en betrouwbare haven. We willen de haven van Oostende dan ook uitbouwen tot schoolvoorbeeld in Europa. Dat kan natuurlijk alleen maar wanneer we echt werk maken van een betrouwbare en innovatieve beveiliging.“

Aan het einde van het project zal de technologie aangeboden worden aan alle internationale havens. Mensen-, drugs- en explosievensmokkel zijn immers niet enkel iets wat in Oostende of Moerdijk moet vermeden worden. Andere havens (zoals die van Antwerpen, North Sea Port, Zeebrugge of Rotterdam) volgen het project dan ook op de voet. Zij zijn lid van het “strategisch adviescomité” van PASSAnT, waardoor zij mee sturing en feedback kunnen geven omtrent de ontwikkeling van de systemen.

Voordelen Smart Fence Systeem ?

De hekwerken die partner Betafence (samen met Tein Technology) installeerde, overstijgen de functionaliteiten van hekwerken zoals ze vandaag gebruikt worden. Uiteraard dienen ook deze hekwerken voor een fysieke afscheiding tussen het grondgebied van de havens en de rest van de locatie. De afscheiding moet voor indringers een voorname hindernis vormen om het grondgebied te betreden.

Maar er is meer: deze hekwerken krijgen een hoogtechnologisch systeem met sensoren ingebouwd. De kabelgeleiders in de hekwerken zijn op die manier opgebouwd dat ze niet te saboteren zijn. Bij hekwerken zonder deze kabelgeleiders kunnen de detectiekabels immers in één oogwenk doorgeknipt worden. Het Smart Fence Systeem verhindert zo’n acties, waardoor de hekwerken nooit langere tijd inactief zullen zijn door sabotage.

Wanneer de sensoren in het hekwerk geactiveerd worden, zal het interne systeem van de hekwerken de meldkamer alarmeren. Zo kan iemand die het hekwerk tracht te omzeilen snel en doelgericht onderschept worden door de autoriteiten.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, staan, kind en buiten

Betafence

“De ingebouwde sensoren moeten er voor zorgen dat meldkamers al gealarmeerd worden wanneer één van onze hekwerken zelfs maar aangeraakt worden. Tijdens de proefperiode van een jaar zal het systeem helemaal op punt gezet worden. Om te vermijden dat een meldkamer te vaak zogenoemde “vals positieven” krijgt, zal het systeem worden aangeleerd een verschil te maken tussen menselijke handelingen en trillingen die afkomstig zijn van dieren (en dan vooral vogels), weerselementen of voorbijrijdende trams en trucks. Dat ons hekwerk meteen in zo’n extreme havenomstandigheden wordt getest, maakt het uniek in de wereld”.

Algemene informatie project PASSAnT

Onze havens beschikken binnenkort over een nieuw wapen in de strijd tegen mensen-, drugs- en explosievensmokkel. Met Europese steun ontwikkelen een aantal bedrijven en kennisinstellingen uit België en Nederland een hoogtechnologische totaalaanpak voor het detecteren van afwijkende patronen, met behulp van slimme dekzeilen, innovatieve hekwerken en dataverwerkende camera’s.

Havens zijn belangrijke logistieke knooppunten met grote economische waarde. Ook criminelen proberen hiervan te profiteren. Daarom moet werk gemaakt worden van een geavanceerde aanpak zonder dat die de operationele activiteiten van de havens belemmert of beperkt. Een tiental publieke en private partners gaan in de komende drie jaar in de havens van Oostende en Moerdijk experimenteren met innovatieve oplossingen om deze criminaliteitsfenomenen tijdig te ontdekken en onveilige situaties onmogelijk te maken.

Het project draagt de naam PASSAnT – ‘PlAtform for innovative Security Solutions hArbours & Terminals’ – en kan rekenen op de steun van de Nederlandse Rijksoverheid, de provincie Noord-Brabant, de provincie West-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Vlaanderen-Nederland dat de helft van het totaal budget van 2,7 miljoen ter beschikking stelt.

Waarom?

  • Mensensmokkel

Jaarlijks worden in Nederland en België mensen aangehouden die proberen van het Europese vasteland naar het Verenigd Koninkrijk over te steken. In 2017 werden zo’n 2.000 mensen aangehouden en het is onbekend hoeveel mensen wél de oversteek hebben gehaald. In het Verenigd Koninkrijk worden vervoerders van illegale transmigranten beboet. Bovenop de boete worden de goederen vaak verbeurd verklaard, wat economische schade oplevert voor het transportbedrijf. Bovendien zijn de transmigranten meestal overgeleverd aan malafide smokkelaars, die winst maken uit de moeilijke omstandigheden van de transmigranten.

  • Drugssmokkel

België en Nederland zijn wereldspelers in de import en export van drugs. De Nederlandse en Belgische overheden willen de criminele organisaties die deze markt beheren in kaart brengen en ontmantelen. Deze georganiseerde criminaliteit ondermijnt immers de samenleving en het staatsbestel. Niet alleen de productie maar ook de in- en uitvoer van drugs vinden plaats in zowel Nederland als België, via de bestaande goede logistieke verbindingen.

  • Explosieven

Criminele en terroristische organisaties in de Benelux zoeken allerlei manieren om aan explosieven of grondstoffen voor explosieven te komen. Ook hier worden de bestaande, goede logistieke verbindingen gebruikt om de grondstoffen – vanuit landen waar ze gemakkelijk verkrijgbaar zijn – naar de Benelux te brengen.

PASSAnT wil op 3 gebieden meerwaarde bieden, voor zowel transportondernemers en havengebieden als voor de samenleving.

  • Economische meerwaarde

Voor transport- en havenbedrijven biedt PASSAnT economische voordelen te over. Minder boetes voor het smokkelen van mensen omdat de vrachtwagens niet meer binnen te dringen zijn, bijvoorbeeld. Zowel transporteurs als haventerreinen kunnen daardoor lagere verzekeringspremies betalen, en bovendien kunnen de ontwikkelde innovaties worden doorverkocht aan andere terminals en havens.

  • Functionele meerwaarde

Terminals en havens krijgen het Keurmerk Veilig Ondernemen. Onregelmatigheden worden sneller opgemerkt en de operators in de meldkamers krijgen betere informatie aangereikt. Als transportbedrijven gebruik maken van de nieuw ontwikkelde dekzeilen, kunnen ze een snelle doorgang krijgen bij de douane.

  • Emotionele meerwaarde

De havengebieden en terminals zijn veiliger. Er is geen inklimming meer mogelijk in de vrachtwagens. Er is minder illegaliteit rondom havens en bij transport, wat bijdraagt aan een positiever imago van het havengebied en het woongebied errond.

Al meer dan 2.700 Ostendenaars installeerden onze app, heb jij hem al?

Wil jij als eerste, al het nieuws uit Oostende, direct op je smartphone?

Installeer nu onze app!

Afbeeldingsresultaat voor nu ook in de app store
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in