Vanmiddag ontstond er heel wat commotie omtrent de foto die we op ons Facebook kanaal hebben gepost. Op de foto was te zien hoe handgel en mondmaskers verkocht werden, dit terwijl er een tekort is in de ziekenhuizen. In Oostende zijn ook al 4 werknemers van AZ Damiaan besmet geraakt.

Kort nadat de uitbater het product buiten had uitgestald kreeg hij de politie over de vloer, van hen kreeg hij de toestemming om de goederen enkel nog binnen te verkopen. De verkoopprijs was heel erg correct, de uitbater was dus niet uit op woekerwinst. De eigenaar Jan Colson was geschrokken van de felle reacties op Facebook en heeft beslist om zijn winkel met onmiddellijke ingang te sluiten.

Na de foto en de commotie heeft de man beslist om zijn voorraad mondmaskers te schenken aan de ziekenhuizen in Oostende. Vanmiddag reed hij naar het AZ Damiaan en naar het Serruysziekenhuis waar hij aan elke afdeling 200 mondmaskers schonk! Een mooie geste want de man kon er ook veel geld aan verdiend hebben.

De ziekenhuizen doen een oproep aan iedereen om mondmaskers binnen te brengen.

https://www.facebook.com/azdamiaan/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDCyCGppfDke3jqO1Vx10ugfJs-k2KZfsvPXS42yZGOiD1Hubq6oMNItSInI2QCP_tB9IJVgZqZSmhv

Geef een reactie