De besmettingscijfers zijn de afgelopen week lichtjes gestegen met 5%. Bijna een kwart van de besmette Oostendenaars zijn jonger dan 20. Voor de ziekenhuizen, huisartsen en het testcentrum blijft de belasting hoog. Het vaccinatiecentrum in de Northlaan blijft intussen verder vaccineren.

De cijfers zijn in vergelijking met de vorige weekcijfers opnieuw gestegen. De afgelopen week zijn er in Oostende 811 positieve gevallen geregistreerd. Relatief gaat het om 1.032 besmettingen per 100.000 inwoners. Het aantal geregistreerde besmettingen stijgt gelukkig niet meer zo sterk als de vorige weken. In vergelijking met de vorige weekcijfers is er een lichte stijging van 5%. Ongeveer 23% van de besmettingen vond plaats bij jongeren onder de 20, ongeveer 15% bij 65-plussers.

Het testcentrum in de Edith Cavellstraat draait nu al weken op maximumcapaciteit: er werden afgelopen week 1.703 testen afgelegd, waarvan 444 met positief testresultaat (positiviteitsratio van 26,1%). In het testcentrum op de luchthaven, waar mensen ook zonder doorverwijzing van de huisarts terecht kunnen, legden 35 Oostendenaars een positieve test af.

Woonzorgcentra, scholen en ziekenhuizen

Over alle residentiële seniorenvoorzieningen heen (woonzorgcentra + assistentiewoningen), bleken de afgelopen week acht bewoners en veertien personeelsleden positief. Van de acht besmette bewoners, zijn er zeven te linken aan een uitbraak in een Groep Assistentiewoningen (GAW). Op één na zijn alle andere woonzorgcentra gelukkig nog coronavrij wat de bewoners betreft.

In de Oostendse scholen zijn er vorige week 133 leerlingen gemeld die COVID opliepen en 38 personeelsleden. In de twee meest getroffen scholen werden de afgelopen week ook enkele klassen gesloten als noodmaatregel om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De ziekenhuizen in Oostende (AZ Sint-Jan campus Serruys, AZ Damiaan en BZIO) blijven zwaar belast door de vierde golf, met in totaal 49 patiënten die opgenomen zijn met corona, waarvan acht op intensieve zorgen.

Al 11.000 boosterprikken in vaccinatiecentrum Northlaan

Naast boosterprikken voor ouderen die volgens leeftijd worden uitgenodigd, zet het vaccinatiecentrum aan de Northlaan deze week ook extra in op de vaccinatie van zorgpersoneel. In totaal zijn er in deze tweede vaccinatiecampagne al 14.051 vaccinaties verstrekt, waarvan 12.028 in het vaccinatiecentrum in de voormalige MediaMarkt-site zelf. De rest gebeurde via huisartsen of in de woonzorgcentra. Bijna 11.000 burgers van Oostende of Middelkerke kregen intussen een boosterprik.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in