Deputatie van West-Vlaanderen zet Oosteroever project in Oostende even op hold in afwachting van een bijkomende argumentatie ivm de handelsoppervlakte. –

Beste Het Ostends Nieuws,

In navolging van verkeerde berichtgeving in de pers sturen wij vanuit Versluys Groep onderstaande korte reactie met weergave van de feiten.

Anno 2019 is het stadsvernieuwingsproject Oosteroever uitgegroeid tot één van de meest succesvolle projecten aan de Belgische kust. Dit project vormt een grote economische meerwaarde voor de regio en is een cruciale hefboom voor een volledig nieuw stadsdeel in Oostende. Bovendien verschaft dit project ook direct en indirect werkgelegenheid aan vele honderden mensen.

Ongeacht deze positieve evolutie heeft één enkel individu, die zelf ook woont in één van de nieuwbouwappartementen op de Oosteroever site, het project via allerhande wegen blijven aanvechten. Jarenlang heeft deze persoon argumenten aangevoerd die zowel door de gemeente als door de deputatie in beroep stuk voor stuk werden verworpen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen had in een eerder arrest beslist om niet in te gaan op de vordering tot schorsing van de vergunningen, omdat de Raad van oordeel was dat de beweerde hinder van de klager niet ernstig genoeg was om de vergunningen te schorsen.

In de vordering tot nietigverklaring is de Raad voor Vergunningsbetwistingen van oordeel dat de vergunningen op één (zuiver juridisch) punt niet voldoende is gemotiveerd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vraagt de deputatie om opnieuw te beslissen, met een betere motivering. Het betreft een heel technische discussie op het vlak van milieueffectenrapportage (MER).

Het draait rond de vraag of het project al dan niet de drempel van 5.000 m² handelsoppervlakte overschrijdt. Als de drempel van 5.000 m² is overschreden, moet een specifieke procedure worden gevolgd om een ontheffing te krijgen van de Dienst MER. De bouwheer kan gemakkelijk aantonen dat de drempel van 5.000 m² niet is overschreden en in het dossier zitten hiervoor ook de nodige documenten.

De kritiek van de Raad voor Vergunningsbetwistingen is dat de deputatie op dit punt niet uitdrukkelijk heeft gemotiveerd dat de drempel van 5.000 m² niet is overschreden. –

Om alle misverstanden te vermijden de werken op de Oosteroever site liggen op deze moment niet stil. Momenteel wordt de gevraagde bijkomende argumentatie voorbereid en zal deze eerstdaags doorgegeven worden aan de deputatie van West-Vlaanderen. Gezien het grote economische belang en de garantie op rechtszekerheid zal de zaak verder in spoed behandeld worden. We hebben er alle vertrouwen in dat deze bijkomende argumentatie voldoende zal zijn om dit laatste punt van kritiek te weerleggen zodat er definitief een einde zal komen aan de nog enige lopende procedure van één individu.

Groeten, Versluys Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in