Raadplegingen, behandelingen en ingrepen die niet kunnen uitgesteld worden, vinden plaats mits in achtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen.

Om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, besliste de federale overheid dat niet-dringende raadplegingen, behandelingen en ingrepen niet plaats kunnen vinden. Dringende en noodzakelijke consultaties, ingrepen en onderzoeken en ook levensnoodzakelijke therapieën (oncologie, diabetes, …) kunnen doorgaan als dit medisch noodzakelijk is.

De huisarts of arts-specialist kan bepalen of je in aanmerking komt voor een teleconsultatie, een raadpleging in Az Damiaan of als de afspraak uitgesteld wordt. De patiënten worden persoonlijk gecontacteerd door het ziekenhuis.

Heb je zelf een vraag rond je afspraak, dan kan je ons tijdens de kantooruren bereiken via 059 41 40 60

In ons ziekenhuis worden de nodige maatregelen getroffen om de patiënten met een COVID-19 besmetting en de andere patiënten uit elkaar te houden. Ons ziekenhuis is dus een veilige plaats voor wie dringende zorg nodig heeft!

Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor jouw en onze veiligheid

Enkele maatregelen zijn: 

  • Afzonderlijke ingang voor patiënten/mantelzorgers en medewerkers. 
  • Bij iedereen die het ziekenhuis betreedt, wordt de lichaamstemperatuur gemeten. 
  • Er mag maximaal 1 begeleider/mantelzorger/ouder de patiënt begeleiden. Enkel indien strikt medisch aangewezen.
  • Maximaal 3 personen per lift. 
  • Iedereen moet op 1,5 meter van elkaar zitten. De stoelen in de wachtzalen zijn gemarkeerd met stickers waar men niet mag zitten. 
  • Er zijn extra beschermingsmiddelen zoals plexiglas, gezichtsbeschermers,… 
  • De cafetaria is niet toegankelijk voor patiënten/mantelzorgers.  
  • Er is een strikte bezoekbeperking. We bieden wel de mogelijkheid aan van videogesprekken.
  • Er zijn geen gezamenlijke activiteiten zoals ergo- en kinesitherapie op de diensten. Alle noodzakelijke behandelingen gebeuren op de kamer.
  • De gezamenlijke restaurantruimten op de zorgeenheden zijn gesloten of er zijn bijzondere maatregelen. De maaltijden worden zo veel als mogelijk op de kamer geserveerd.

Aangepaste werking

Zowel het ‘gewone’ deel als het ‘COVID-19’-deel hebben een spoedafdeling, een afdeling voor intensieve zorgen en natuurlijk ook gewone ziekenhuisafdelingen om alle patiënten goed te verzorgen. Op al die afdelingen staan onze artsen en medewerkers klaar om je de best mogelijke zorg te geven.

Wie een been breekt, ernstige hartklachten of een dringende operatie nodig heeft, kan dus gewoon naar het ziekenhuis zonder risico op besmetting.

Op intensieve zorgen en ook op andere afdelingen zoals geriatrie, inwendige heelkunde of oncologie, zijn er voldoende bedden beschikbaar. Heb je ernstige symptomen door het coronavirus, dan word je geholpen op de speciaal ingerichte COVID-afdeling van het ziekenhuis.

Had je een afspraak bij de dienst medische beeldvorming en meen je dat deze dringend is? Neem dan contact met je behandelende arts of huisarts. Die zal oordelen of je afspraak dringend en noodzakelijk is. 

Heb je symptomen (koorts, hoest en ademhalingsmoeilijkheden): bel dan eerst naar de huisarts om te vragen of het aangeraden is om naar een triagepunt te gaan.

Contact

Je kan ons tijdens de kantooruren bereiken voor:

Belangrijk: wij verlenen geen medisch advies via deze contactpunten. Contacteer hiervoor de huisarts of behandelende arts!

Voor alle andere vragen kan je terecht via de bestaande kanalen.

Als de situatie het zal toelaten, kan na 3 mei gewerkt worden aan een stapsgewijs opschalen van de ziekenhuisactiviteit. We danken jullie voor het begrip tijdens deze uitzonderlijke omstandigheden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in